Dinner 31.09.2017 Rolschewski, Johann (23 Aug 2017 04:34 EDT)
Re: Dinner 31.09.2017 Antelman, Kristin (Kristin) (23 Aug 2017 12:53 EDT)
AW: Dinner 31.09.2017 Horn, Moritz (25 Aug 2017 07:44 EDT)
Re: AW: Dinner 31.09.2017 Daniel Rupp (25 Aug 2017 09:35 EDT)
Re: AW: Dinner 31.09.2017 Kristen Wilson (28 Aug 2017 08:45 EDT)
Re: AW: Dinner 31.09.2017 Michael Winkler (28 Aug 2017 08:47 EDT)
AW: AW: Dinner 31.09.2017 Rolschewski, Johann (29 Aug 2017 09:51 EDT)

Dinner 31.09.2017 Rolschewski, Johann 23 Aug 2017 04:34 EDT

Hi all,

should I organize a dinner the evening before the meeting? Near Potsdamer Platz? Any special food wishes?

Best,

Johann
__
Johann Rolschewski
Zeitschriftendatenbank
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Potsdamer Straße 33
10785 Berlin

Fon:	+49 30 266-43 44 00
Fax:	+49 30 266-33 40 01
johann.rolschewski@sbb.spk-berlin.de
www.zeitschriftendatenbank.de